เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

ประกาศด่วน!


การลดขั้นตอน

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ซอยบางจาก 15 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 18 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัสท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนจรัญยานนท์ ม.7 (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 30 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) :: เปิดรับสมัครประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน :: การเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างเพื่อเรียกค่าตอบแทนจากประชาชน :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2567 :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ซอยบางจาก 15 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 18 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองสำโรงเก่า หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัสท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนจรัญยานนท์ หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบไฟเบอร์ออฟติก ไม่น้อยกว่า 24 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) ::ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบน Facebook

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

ข่าวทั่วไป

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม

นายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 081-9951064
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายอิทธิพล มีสมศักดิ์

รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-3623021
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายชัยรัตน์ ชื่นชม

รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-3622751
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นางจันทร์แรม อู่เจริญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 098-0185887
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายพิทยา ทองล้อม

เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
โทร : 086-7707545
Email : bangwuakanarak@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


สถิติการใช้งานติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
132
คน
เมื่อวาน
216
คน
เดือนนี้
3,582
คน
เดือนที่แล้ว
10,330
คน
ปีนี้
40,159
คน
ปีที่แล้ว
39,392
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)