กองช่าง :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นางสาวนันทิยา แสนพรหมราช
ผู้ช่วยนวกประชาสัมพันธ์
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุชาดา ชื่นชม
ผช.จพ.พัฒนาชุมชน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปฏิญญา พิมเสน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวัชชัย พุ่มพวง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวงศธร พัฒนาภรณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกนก ศรีทอง
ช่างไม้
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวิชิต สิทธิเดช
ช่างก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายบุญลือ พุ่มพวง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวิชาญ ชุนศิลปเวช
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุริยง อินกลัด
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประกิจ ใจใหญ่
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเอราวัณ เล็กชะอุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประกิจ หงษ์ทอง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอธิวัฒน์ สีล้ง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพงศ์เทพ เหมบัวกลัด
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางนพรัตน์ ศรีทองคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอุดร พูลทวี
ช่างก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤษณะ ประภานิล
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพงส์เพชร เล็งสอน
พนง.เครื่องจักรขนาดเบา
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธเนศ คงเมฆ
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนันทิยา แสนพรหมราช
ผู้ช่วยนวกประชาสัมพันธ์
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุชาดา ชื่นชม
ผช.จพ.พัฒนาชุมชน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปฏิญญา พิมเสน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวัชชัย พุ่มพวง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวงศธร พัฒนาภรณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกนก ศรีทอง
ช่างไม้
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวิชิต สิทธิเดช
ช่างก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายบุญลือ พุ่มพวง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวิชาญ ชุนศิลปเวช
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุริยง อินกลัด
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประกิจ ใจใหญ่
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเอราวัณ เล็กชะอุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประกิจ หงษ์ทอง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอธิวัฒน์ สีล้ง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพงศ์เทพ เหมบัวกลัด
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางนพรัตน์ ศรีทองคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอุดร พูลทวี
ช่างก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤษณะ ประภานิล
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพงส์เพชร เล็งสอน
พนง.เครื่องจักรขนาดเบา
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธเนศ คงเมฆ
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนันทิยา แสนพรหมราช
ผู้ช่วยนวกประชาสัมพันธ์
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุชาดา ชื่นชม
ผช.จพ.พัฒนาชุมชน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปฏิญญา พิมเสน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวัชชัย พุ่มพวง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวงศธร พัฒนาภรณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกนก ศรีทอง
ช่างไม้
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวิชิต สิทธิเดช
ช่างก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายบุญลือ พุ่มพวง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวิชาญ ชุนศิลปเวช
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุริยง อินกลัด
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประกิจ ใจใหญ่
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเอราวัณ เล็กชะอุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประกิจ หงษ์ทอง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอธิวัฒน์ สีล้ง
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพงศ์เทพ เหมบัวกลัด
คนสวน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางนพรัตน์ ศรีทองคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอุดร พูลทวี
ช่างก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤษณะ ประภานิล
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพงส์เพชร เล็งสอน
พนง.เครื่องจักรขนาดเบา
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธเนศ คงเมฆ
คนงาน
กองช่าง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)