ข้อมูลทั่วไป :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    เผยแพร่วันที่ : 3 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 1210

สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะห่างจากอำเภอบางปะกง 5 กิโลเมตร

เนื้อที่
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์มีเนื้อที่ 26.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ จด ตำบลพิมพาและตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
ทิศใต้ จด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
ทิศตะวันออก จด ตำบลหนองจอกและท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
ทิศตะวันตก จด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง

จำนวนหมู่บ้าน ในตำบลบางวัวมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,12,14

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลบางวัว

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 11,087 คน แยกเป็นชาย 5,307 คน  หญิง 5,740 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 423.97 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564)ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)