รายงานเรื่องร้องเรียน :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • รายงานเรื่องร้องเรียน
    รายงานเรื่องร้องเรียน
    เผยแพร่วันที่ : 27 มิ.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 214

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีและแก้ไขกรณีได้รับความเดือดร้อนปัญหาเสียงดังรบกวน

ขอความเป็นธรรมในการเดินทางเข้าบ้านและติดตั้งประปาเพื่อเข้าบ้านพัก

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะ

รายงานการตรวจสอบกรณีร้องเรียนร้องทุกข์โครงการหมู่บ้านบูรพาซิตี้

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสนัข

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกที่สาธารณะท้ายหมู่บ้านบูรพาซิตี้ หมู่ที่14ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)