สภาพทางสังคม :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • สภาพทางสังคม
    สภาพทางสังคม
    เผยแพร่วันที่ : 5 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 629

สภาพทางสังคม


การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดบางวัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 1 แห่ง
มัสยิด - แห่ง

สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล - แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซนต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิงของเทศบาล 1 แห่งข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)