ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยา บุญคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางฐิติภรณ์ สมชิต
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสมจิตต์ สอาดโฉม
แม่ครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรวัลย์ กระสังข์
คนสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยา บุญคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางฐิติภรณ์ สมชิต
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสมจิตต์ สอาดโฉม
แม่ครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรวัลย์ กระสังข์
คนสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยา บุญคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางฐิติภรณ์ สมชิต
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสมจิตต์ สอาดโฉม
แม่ครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรวัลย์ กระสังข์
คนสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)