สภาพทางเศรษฐกิจ :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • สภาพทางเศรษฐกิจ
    สภาพทางเศรษฐกิจ
    เผยแพร่วันที่ : 3 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 75

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
ธนาคาร 3 แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 35 แห่งข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)