เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

ข้อมูลทั่วไป


ประกาศด่วน!


การลดขั้นตอน

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-38/2566 :: ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 (เดือน ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ2566 :: การส่งข้มมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32-35/2566 :: คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย :: ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ :: ป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดจาดมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังหมู่บ้านสิรารมณ์ ๑ หมู่ที่ ๑ขนานผิวจราจรกว้าง ๔-๔.๕เมตร ยาว ๓๕๕เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) :: นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังหมู่บ้านสิรารมณ์ 1 หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-4.5 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ::ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบน Facebook

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

ข่าวทั่วไป

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม

นายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 081-9951064
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายอิทธิพล มีสมศักดิ์

รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-3623021
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายชัยรัตน์ ชื่นชม

รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-3622751
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นางจันทร์แรม อู่เจริญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 098-0185887
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายยงยุทธ จอนเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
โทร : 081-8622817
Email : bangwuakanarak@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


สถิติการใช้งานติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
190
คน
เมื่อวาน
177
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
4,108
คน
ปีนี้
34,743
คน
ปีที่แล้ว
738
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)