เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

ข้อมูลทั่วไป


ประกาศด่วน!


การลดขั้นตอน

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบถนนบางวัว ซอย6 หมู่ที่10 ความยาวไมน้อยกว่า 250 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบไฟเบอร์ออฟติก ไม่น้อยกว่า 24 ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 /2567 :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 - 9/2567 :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบถนนบางวัว ซอย6 หมู่10 ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 :: ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบไฟเบอร์ออฟติก ไม่น้อยกว่า 24 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 :: ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบไฟเบอร์ออฟติก ไม่น้อยกว่า 24 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 ::ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบน Facebook

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

ข่าวทั่วไป

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม

นายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 081-9951064
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายอิทธิพล มีสมศักดิ์

รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-3623021
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายชัยรัตน์ ชื่นชม

รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-3622751
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นางจันทร์แรม อู่เจริญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร : 098-0185887
Email : bangwuakanarak@gmail.com

นายยงยุทธ จอนเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
โทร : 081-8622817
Email : bangwuakanarak@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


สถิติการใช้งานติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
53
คน
เมื่อวาน
147
คน
เดือนนี้
1,966
คน
เดือนที่แล้ว
4,102
คน
ปีนี้
19,365
คน
ปีที่แล้ว
39,392
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)