ประวัติหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งในพระเกจิชื่อดังในอดีต วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านล้วนเป็นที่นิยม
สะสมของพุทธศาสนิกชน และนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ และปัจจุบันนับว่าหาดูหาเช่าได้ยากยิ่ง เพราะผู้มีไว้ต่างหวงแหน โดยเฉพาะที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือ "ลิงแกะ" ที่แกะจากรากต้นรักและรากต้นพุดซ้อน
อันทรงพุทธานุภาพ ซึ่ง "พันธุ์แท้พระเครื่อง" ได้เคยนำเสนอไปแล้วและ "เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2481" ที่จะได้กล่าวถึง ใน ฉบับนี้ครับผม พระครูพิบูลย์คณารักษ์ หรือที่รู้จักในนาม หลวงพ่อดิ่ง คังคสุวัณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางวัว หรือวัดอุสภาราม จ.ฉะเชิงเทรา เกิดที่บ้านบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2420 เมื่ออายุครบบวชในปี พ.ศ.2440 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบางวัว โดยมีพระอาจารย์ดิษฐ์ วัดบางสมัคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์จ่าง วัดบางสมัคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ปลอด วัดบางวัว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ นับตั้งแต่นั้นมาท่านก็ครองสมณเพศจนตลอดอายุขัย ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2495

 

 

 

 

 

พระอาจารย์ 

จากคำบันทึกที่หลวงพ่อดิ่งได้เล่าให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังว่า ขณะที่มาอยู่ที่วัดไตรมิตรฯ เพียง ๑ พรรษา  พระอธิการเปีย เจ้าอาวาสวัดบางวัว ก็มรณภาพลง  พระภิกษุในวัดและญาติโยมได้ประชุมปรึกษากัน มีมติให้ไปนิมนต์ท่าน
กลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อไป  ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่อาจขัดศรัทธาของญาติโยมได้ จึงเดินทางมาครองวัดบางวัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เรียกว่าบวชเพียง ๓ พรรษาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางวัว  เมื่อหลวงพ่อดิ่งได้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าอาวาสท่านก็เริ่มพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ในวัด ซึ่งขณะนั้นกำลังชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ได้พัฒนาให้มี
การศึกษา พระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ-สามเณร

หลวงพ่อดิ่งได้เล่าให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังเสมอว่า 
อาจารย์ที่ฉันได้เล่าเรียนวิชามาด้วยกันจริงๆ มีอยู่ ๓ องค์ คือ 
(๑) หลวงพ่อดิษฐ์ พฺรหฺมสโร วัดบางสมัคร ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของฉันเอง 

(๒) หลวงพ่อเปิ้น วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี  องค์นี้ท่านเก่งมาก ขนาดปราบฝรั่งที่มันมาเผยแพร่
ศาสนาคริสต์จนต้องยอมสยบต่อท่าน  แน่ไม่แน่ขนาดฝรั่งยิงปืนไปที่โบสถ์วัดบ้านเก่า ไม่ออกก็แล้วกัน 

(๓) หลวงพ่อเปอะ วัดจวนเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ องค์นี้ท่านเก่งทางสมุนไพร แพทย์แผนโบราณ

หลวงพ่อดิ่งเป็นพระภิกษุที่เคร่งในวัตรปฏิบัติ มีเมตตาจิต และเชี่ยวชาญแตกฉานในทุกสาขาวิชา รวมถึงคาถาอาคมและพุทธาคมต่างๆ ที่ได้ศึกษาจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังในยุคนั้น อาทิ พระอาจารย์ดิษฐ์ วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา หลวงพ่อเปิ้น วัดบ้านเก่า ชลบุรี และหลวงพ่อเป้อะ วัดจวนเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการเป็นต้น ท่านเป็นที่รักเคารพและศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชน มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย วัตถุมงคลของท่านล้วนทรงไว้ซึ่งพุทธานุภาพเป็นที่นิยมสะสมทั้งสิ้น นอกเหนือจาก "ลิงไม้แกะ" แล้ว "เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2481" ก็นับเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาอย่างสูงเช่นกัน

 

สมณศักดิ์และหน้าที่ทางคณะสงฆ์ 


ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางวัว 

ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ 

ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกง  (ผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอบางปะกง ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกง  (เจ้าคณะอำเภอบางปะกง ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิบูลย์คณารักษ์ 

 

เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก


พระเครื่อง "เหรียญปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2481" ท่านสร้างในโอกาสทำบุญอายุครบ 61 ปี โดยสร้างเป็นเนื้อทองแดง และเพิ่มเนื้อพิเศษสำหรับแจกกรรมการเป็นเนื้อเงินลงยา ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก มีลักษณะเป็นเหรียญปั๊ม หูเชื่อมเช่นเดียวกัน เหรียญปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ด้านหน้ายกขอบโดยรอบ ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งครึ่งรูป มีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่า "พระครูพิบูลย์คณารักษ์ เจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกง วัดอุสภาราม ฉะเชิงเทรา" ด้านหลัง ยกขอบโดยรอบ ตรงกลางเป็นยันต์ ภายในบรรจุอักขระขอมว่า "มิ มะ นะ อะ อุ" ล่างสุดเป็นปี พ.ศ.ที่สร้างคือ "พ.ศ.๒๔๘๑" ส่วนเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ด้านหน้า กรอบใน ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งครึ่งรูป ด้านบนเป็นปี พ.ศ. "๒๔๘๑" กรอบนอก เป็นอักษรไทยจารึกว่า "ทำบุญ ที่ระลึก อายุ ๖๑ ปี พระครูพิบูลย์คณารักษ์" ด้านหลังพื้นเรียบ ชื่อ หลวงพ่อดิ่ง คังคสุวัณโณ ยังคงเป็นที่รำลึกและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์โดยถ้วน หน้า วัตถุมงคลต่างๆ ลิงไม้แกะหลวงพ่อดิ่ง ของท่านก็ยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาอย่างสูง ปัจจุบันยังมีศิษย์เอกรูปสุดท้ายของท่านคือ หลวงปู่ฟู อติภัทโท วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออก ลูกศิษย์ลูกหามากมายเช่นกัน