[ ลงชื่อเข้าใช้ ]
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ตำแหน่ง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน    (สิ่งแวดล้อมสดใส เศรษฐกิจชุมชนก้าวไกล มีความปลอดภัยในชีวิต แหล่งผลิตองค์ความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

BegalCrypto is here :)

ประกาศวันที่  2019-03-28 03:49:43
อ่าน
   7 ครั้ง

BegalCrypto is here :)

ประกาศวันที่  2019-03-28 03:49:36
อ่าน
   3 ครั้ง

BegalCrypto is here :)

ประกาศวันที่  2019-03-28 03:49:30
อ่าน
   3 ครั้ง

BegalCrypto is here :)

ประกาศวันที่  2019-03-28 03:49:23
อ่าน
   3 ครั้ง

BegalCrypto is here :)

ประกาศวันที่  2019-03-28 03:49:16
อ่าน
   2 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศวันที่  2019-02-11 14:27:30
อ่าน
   99 ครั้ง
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศวันที่  2019-01-04 13:31:41
อ่าน
   99 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศวันที่  2018-12-18 13:58:16
อ่าน
   130 ครั้ง
ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศวันที่  2018-11-29 09:39:31
อ่าน
   142 ครั้ง
ประกาศผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศวันที่  2018-11-29 09:38:10
อ่าน
   105 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศวันที่  2018-08-14 16:06:20
อ่าน
   107 ครั้ง
แจ้งปิดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
ประกาศวันที่  2018-06-27 16:31:01
อ่าน
   137 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศวันที่  2018-03-27 12:56:42
อ่าน
   1267 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศวันที่  2018-03-23 15:30:33
อ่าน
   175 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศวันที่  2018-02-14 16:09:54
อ่าน
   234 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประปีงบประมาณ 2561
ประกาศวันที่  2018-02-02 14:12:53
อ่าน
   271 ครั้ง

 

ลำดับ หัวข้อประกาศ อ่าน วันที่ลงประกาศ
1 ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวบนที่ดินเทศบาล ม.8 บริเวณจอดรถขยะ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 18 2019-03-14 13:59:13
2 ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาคลุมสนามหญ้าหน้าโรงเรียนอนุบาล ม.3 ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 20 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 21 2019-03-13 16:04:31
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดปฏิบัติงานได้ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้าสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงต่ำได้ (ตามรายละเอีดยแนบท้าย) 19 2019-03-12 15:37:14
4 ปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว ม.8 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 123 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 25 2019-02-28 16:27:20
5 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 32 2019-02-18 16:17:55
6 ปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 45 2019-01-15 15:26:11
7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 94 2018-11-22 15:47:21
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 77 2018-11-22 15:44:42

 

ลำดับ หัวข้อประกาศ อ่าน วันที่ลงประกาศ
1 8 2019-03-28 04:00:56
2

BegalCrypto is here :)

4 2019-03-28 03:50:36
3

BegalCrypto is here :)

4 2019-03-28 03:50:24
4

BegalCrypto is here :)

6 2019-03-28 03:50:18
5 BegalCrypto 12 2019-03-28 02:39:28
6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดปฏิบัติงานได้ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้าสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงต่ำได้ (ตามรายละเอีดยแนบท้าย) 16 2019-03-12 15:34:55
7 ปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว ม.8 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 123 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 22 2019-02-28 16:28:31
8 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 39 2019-02-18 16:19:03
9 ปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 44 2019-01-21 15:38:29
10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 92 2018-11-23 10:25:23
11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 70 2018-11-23 09:46:53

 

ลำดับ หัวข้อประกาศ อ่าน วันที่ลงประกาศ
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดปฏิบัติงานได้ทีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้าสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงต่ำได้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 11
2019-03-26 16:17:11
2 ก่อสร้างปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว ม.8 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 123 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 17
2019-03-11 11:19:18
3 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 38
2019-02-26 13:55:11
4 ก่อสร้างปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว ม.8 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 123 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 36
2019-01-25 14:07:24
5 ประกาศ e-bidding ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 91
2018-12-06 15:39:58
6 ประกาศ e-bidding ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 71
2018-12-06 15:29:19
7 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางวัว หมู่ 9 หมู่ 10 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 18 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 110
2018-08-30 14:47:26
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ซ่อมผิวจราจรถนนเลียบคลองสำโรงเก่า ม.12 104
2018-08-27 15:16:48
9 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางวัว หมู่ 9 หมู่ 10 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 18 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 108
2018-08-14 14:48:33
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประวงค์ 4ชั้น ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 133
2018-07-25 14:41:30
11 ปรกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 125
2018-07-11 15:48:55
12 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 10 ล้อ 125
2018-06-21 14:41:17
13 ประกวดราคา ติดตั้งเสียงตามสายเขตเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กม. 134
2018-06-21 14:38:17
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนกำนันสนั่น (คลองตัณฑิกุล ม.12) 119
2018-05-17 14:38:27
15 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดเล็ก 1 คัน 154
2018-04-20 16:42:37
16 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 177
2018-03-26 16:10:07
17 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลฯ 256
2018-02-08 15:13:25
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลฯ 237
2018-02-08 15:12:42

ลำดับ หัวข้อประกาศ อ่าน วันที่ลงประกาศ
1

BegalCrypto is here :)

6 2019-03-28 03:46:12
2 ครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด (ตามาละเอียดแนบท้าย) 17 2019-03-20 13:25:39
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 23 2019-01-03 11:49:01
4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 24 2018-12-25 16:11:58

 

ลำดับ หัวข้อประกาศ อ่าน วันที่ลงประกาศ
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดปฏิบัติงานได้ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้าสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงต่ำได 18
2019-03-12 15:33:02
2 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 33
2019-02-18 14:11:31
3 ปูแอสฟัลท์ปรับปรุงผิวจราจรถนนบางวัว หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 41
2019-01-16 15:46:48
4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 73
2018-12-04 09:15:07
5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 70
2018-12-04 09:13:02
6 ประกาศราคากลาง โครงการปูแอสฟัลท์ซ่อมผิวจราจรถนนเลียบคลองสำโรงเก่า ม.12 109
2018-08-16 14:43:38
7 ประกาศราคากลาง โครงการปูแอสฟัลท์ซ่อมผิวจราจรถนนเลียบคลองลัดใหญ่ ม.13 107
2018-08-16 14:42:40
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานไม้ ข้ามคลองบางวัวระหว่าง ม.9-10 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 18 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์กำหนด) 120
2018-08-02 14:10:48
9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์4ชั้น 134
2018-07-10 15:41:12
10 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 108
2018-07-05 14:18:28
11 ประกาศราคากลาง ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม รร.อนุบาลทต.บางวัวคณารักษ์ 121
2018-06-26 10:53:25
12 ปรกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งประตูสแตนเลสแบบม้วนและรางน้ำฝน รร.อนุบาลทต.บางวัวคณารักษ์ 107
2018-06-26 10:45:16
13 ประกาศราคากลาง ติดตั้งเสียงตามสายเขตเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กม. 124
2018-06-12 10:30:42
14 ประกาศราคากลาง ติดตั้งเสียงตามสายเขตเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 135
2018-05-17 14:36:08
15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยูเอชที ชนิดกกล่องพร้อมดื่ม รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2561 139
2018-05-09 10:01:34
16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางวัว ซอย 8/2 133
2018-05-09 09:56:38
17 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 148
2018-04-18 13:55:12
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบางวัว ซอย 6 161
2018-04-04 10:06:57
19 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 200
2018-03-14 09:22:51
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางวัว ซอย8 211
2018-02-08 16:00:00
21 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์หลังใหม่ 222
2018-01-30 14:06:57
22 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 230
2018-01-30 10:15:21
23 ประกาศราคากลาง ปปช จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย 228
2017-12-07 16:30:38
24 ประกาศราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 226
2017-12-07 16:29:56
25 ตาราง ปปช.รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ 228
2017-12-07 16:29:00
26 ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บในเขตเทศบาล 224
2017-09-29 16:17:36
27 ประกาศราคากลางซ่อมรถบรรทุกน้ำและเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ 217
2017-09-22 15:31:11
28 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 240
2017-08-18 15:20:14
29 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 237
2017-08-18 15:20:10
30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 233
2017-08-18 15:19:47
31 ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรถนนเรียบคลองกำนันภู ม.10 232
2017-08-18 15:18:33
32 ต่อเติมอาคารด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 237
2017-08-18 15:17:57
33 ศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 5 หลัง 254
2017-08-18 15:14:05

 


ลำดับ หัวข้อประกาศ อ่าน วันที่ลงประกาศ
1

BegalCrypto is here :)

6
2019-03-28 03:44:57
2 8
2019-03-28 03:40:41
3

BegalCrypto is here :)

23
2019-03-28 02:32:59
4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 10 ล้อ 123
2018-06-07 15:18:47
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 2 เครื่อง 322
2017-07-24 11:24:18
6 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวังเสือน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบางวัว 266
2017-07-18 14:24:48
7 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตริมคลอง หมู่ 7 ตำบลบางวัว 402
2017-06-28 09:39:02
8 สอบราคาจ้าง โครงการปักเสาเข็มกันดินสไลด์เลียบชายคลองสำโรงเก่าบริเวณ หมู่ 12 ตำบลบางวัว 302
2017-06-28 09:34:08
9 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กคลุมสระว่ายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 403
2017-06-14 10:51:25
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 288
2017-05-11 15:21:38
11 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวังเสือน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบางวัว 363
2017-03-30 16:25:06
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 317
2017-03-20 15:25:00
13 สอบราคาจ้าง โครงการปูยางแอสฟัลท์ซ่อมแซมถนนซอยบางจาก หมู่ 13 ตำบลบางวัว 362
2016-09-22 11:43:59
14 สอบราคาจ้าง โครงการปูยางแอสฟัลท์ซ่อมแซมถนนบางวัวซอย 4 หมู่ที่ 6,9 ตำบลบางวัว 321
2016-09-20 11:49:37
15 ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 431
2016-10-26 11:43:56
16 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโคมไฟเสาเหล็กหมู่บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบางวัว 422
2016-11-08 10:28:36
17 สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตำบลบางวัว 424
2016-11-08 10:21:04
18 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารริมถนนบางนา-ตราด หมู่ 2,6 ตำบลบางวัว 445
2016-10-19 10:25:52