ติดต่อเทศบาลฯ
 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ 038-539707-8   โทรสาร 038-539709

 


 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 

                                           

นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี
  11
ปลัดเทศบาล
  12
สำนักปลัด
  13
กองคลัง
  14
กองช่าง
  15
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  16
ศูนย์บริการสาธารณสุข
  19
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง)
  038-539395
   
facebook
     
www.facebook.com/bangwuakanarak  
   
www      
www.bangwuakanarak.go.th