ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 10 ล้อ
 
            
 
 
ประกาศวันที่ 07/06/2018
 
(นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์
 
วันที่ลงประกาศ : 2018-06-07 15:18:47