ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบถนนบางวัว ซอย6 หมู่10 ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

ชื่อไฟล์ : 1710726023_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1710726023_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)